Trophée FPF
WAN Yiping
Long For Love

Médaille d'Or RPS
LIAO Jianhui
Country Road

Ruban FIAP
GAN Yongan
Snow Shepherd's Song

GAN Yongan
Water Meadow

ZHANG Xiangli
Ancient Village Facebook

Médaille d'Or RPS
LIAO Ming
Become An Immortal

Trophée FPF
GAN Yongan
Morning Arrest

LI Siping
Sauce Workers

FU Kangsheng
Fishing Ground

XIA Wenchuan
Talk Of Daily Trifles

Ruban FIAP
FU Kangsheng
Sunburn

HU Zhenzheng
Du

LI Zhemin
Late

Coup de Cœur Gilles Hanauer
NIE Jingsheng
Mugui

NIE Jingsheng
Boats In Water

YUAN Jianbo
Return

GAN Yongan
Xiaodong River Morning Arrest

FANG Shuitan
Morning Rhyme

LI Siping
Picturesque Seine

HE Yuxiang
Bright

MEI Ying
Single

YOU Hua
My Father And My Mother

LIAO Shiqing
Morning Mist

SHU Lishu
Private Language

RENFA Mao
Antiquity

WAN Li
Return

WU Jian
A Window And A World

WANG Wei
A Fishing Song And A Late Song

YUAN Wenhui
Ink Mountain Village

FANG Shuitan
Ink And Wash Countryside

CHEN Jianglin
A Happy Family

FAN Ganyuan
Road

ZHONG Weidong
Queue Up

LI Zhemin
Under The Setting Sun

LIAO Ming
Quiet

LI Siping
Yingzi

LI Siping
Seven Colored Fishing Grounds

CHEN Weijun
Return

HU Qiusheng
Red Sun

LI Zhemin
Bask In The Sunshine

LIAO Jianhui
Pastoral

YOU Hua
The Elves On The Prairie

ZHANG Xiangli
Wings

WANG Wei
Ten Thousand Steeds Gallop

WANG Wei
The Boundless Plain

LIAO Shiqing
The Autumn Morning

NIE Jingsheng
Late Xia Xiang Yao Lake

ZHONG Weidong
A Sunset Ship

LIU Jiazi
Assembly

WAN Li
Be Passionately In Love

LIAO Ming
Morning Fishing

HU Qiusheng
The Phantom Of The Opera

HU Weimin
Fog Star River

HU Weimin
Silver Moon

LIU Jiazi
Unter Den Linden

HE Yuxiang
Dream

SHU Lishu
Site

ZHANG Xiangli
Antarctic Elves

GAN Yongan
Majestic

HU Weimin
Bridge

YUAN Jianbo
Young Monk

FANG Shuitan
Lingering

LIN Jianguo
Ask Buddha

LI Zhemin
Graze

LI Zhemin
Ten Thousand Steeds Gallop

LIAO Jianhui
Ceramics

SHU Lishu
Close The Net

WU Jian
The Old Man Who Smokes The Dry Smoke

LIAO Jianhui
Porcelain Life

HU Qiusheng
Secret

ZHANG Mingyou
Walk In Snow

GAN Yongan
Rome Column

GAN Yongan
The Night Of The Ancient City

LI Zhemin
Secret

LIAO Jianhui
Shadow Play

ZHONG Weidong
Old Smoke Cavity

LIU Jiazi
Start With Happiness

HU Weimin
Morning Arrest

HU Weimin
Ancient Bridge

SHU Lishu
Dig Ear

SHU Lishu
Longing For

XIA Wenchuan
The Boundless Makino

ZHANG Mingyou
Fast & Furious

FANG Shuitan
Beauty In The Fog

HU Qiusheng
Bamboo And Cage Embroidery

ZHONG Weidong
Light Of The Forest

FU Kangsheng
On The Way Home

DU Xueping
Full Branches Of The Moon

GAN Yongan
Large Building

XIA Wenchuan
A Praying Team

YUAN Wenhui
Morning Catch

LIAO Jianhui
Ququinta Rail

YUAN Jianbo
The Return Of The Wind And Snow

LIAO Jianhui
Desert

HE Yuxiang
Sisters

GAO Zhihui
An Angry Boy

GAO Zhihui
Breakfast

DU Xueping
Waterfall Pavilion Cloud Sea

WANG Wei
Gallop

LIN Jianguo
Old Handicraft

LIAO Ming
A Family In The Mountains

WAN Li
Show Off

SHU Lishu
Old Craft

LI Zhemin
Domineering

LI Siping
Monkey Face

ZHANG Xiangli
A Thunderbolt

ZHONG Weidong
Prairie Gallop

FU Kangsheng
One Corner Of The Temple

SUN Dong
Love

YANG Xiaoning
Our Home

LIAO Jianhui
The Night Of Snow Town