Médaille d'Argent PSA
LANG Thomas
Sharing With Hot Spring

LANG Thomas
Foggy Morning Work

LANG Thomas
Herding Light

LANG Thomas
Playing With Rain

LANG Thomas
Sails Shadow

LANG Thomas
Desert Shadow

LANG Thomas
Hawaii Surfers

LANG Thomas
Double With Shadow

LANG Thomas
Song Of Fishing Net

LANG Thomas
The Meditation

LANG Thomas
Run Out Of The House

LANG Thomas
Persispence Of Memory

LANG Thomas
Prelude To Sea